به امیــــد حـق

یادم باشد : حرفی نزنم که دلی بلرزد و خطی ننویسم که کسی را آزار دهد،

یادم باشد : که روز و روزگار خوش است و تنها دل من است که دل نیست،

یادم باشد : جواب کینه را با کمتر از مهر و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم،

یادم باشد : باید در برابر فریاد ها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم،

یادم باشد : از چشمه، درس خروش بگیرم و از آسمان ، درس پاک زیستن،

یادم باشد : سنگ خیلی تنهاست، باید با او هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند،

یادم باشد : برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام نه برای تکرار اشتباهات گذشته

یادم باشد : هر گاه ارزش زندگی یادم رفت در چشمان حیوان بی زبانی که به سوی قربانگاه می رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پی ببرم ...

یادم باشد : می توان با گوش سپردن به آواز شبانه دوره گردی که از سازش عشق می بارد به اسرار عشق پی برد و زنده شد !

یادم باشد : گره تنهایی و دلتنگی هر کسی فقط به دست خودش باز می شود،

یادم باشد هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم ...

و یادمان باشد :هیچگاه از راستی نترسیم

/ 1 نظر / 15 بازدید