رو بــــه راه

کاش تو زندگی همه مون رو به راه باشیم.....

رو به راهی که منتهی میشه به خدا

---------------------------------------------------------

راه های رسیدن به خدا هم که زیادهنیشخند

/ 4 نظر / 11 بازدید
فقط من!

راه ها زیادن ولی همیشه کوتاهترین فاصله از یه نقطه به یه خط ، خط عمود بر اونه !! شریعت همون خط عموده است![چشمک]

ط.ش

نشان راه را اول از همه در خود بجوییم...

انسان

راههای زیاد به سمت خدا وجوددارد[قلب][گل]