جمـلاتی تأمـل انگیـز...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/ 13 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فقط من!

سعی میکنم پیام آخر حتما یادم بمونه ![نیشخند][نیشخند][نیشخند] خوبه؟[چشمک]

انسان

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل]

زهرا

تا زمانی که دندان دارید لبخند بزنید[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

ط.ش

لبخند تو تمام تعادل شهر را به هم می زند!اما تو بخند من شهر را دوباره می سازم....[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

رضا.م

فقط من نمی دونم دلیلش چی بوده ؟!! از رگ گردن به ادم نزدیکتر اما چه دور ....

انسان

بادندون مصنوعی نمیشه خندید...[نیشخند][چشمک]

انسان

برای حل مشکلات چشمها را ببندیم...بریم تو یه بیابون ...شروع کنیم به فریاد زدن...[خنده][خنده]

سلام . قرآن می فرماید:اچه بسا چیزی را نمی پسندید در حالیکه بسود شماست .و ای بسا چیزی را دوست دارید در حالیکه به زیان شماست . (سوره بقره آیه 116 ) fazlollah110[گل]

سلام . قرآن می فرماید:اچه بسا چیزی را نمی پسندید در حالیکه بسود شماست .و ای بسا چیزی را دوست دارید در حالیکه به زیان شماست . (سوره بقره آیه 116 ) fazlollah110[گل]

رضا.م

کلاس پنجم که بودم پسر درشت هيکلي در ته کلاس ما مي نشست که براي من مظهر تمام چيزهاي چندش آور بود ،آن هم به سه دليل ؛اول آنکه کچل بود، دوم اينکه سيگار مي کشيد و سوم - که از همه تهوع آور بود- اينکه در آن سن و سال، زن داشت. !... چند سالي گذشت يک روز که با همسرم از خيابان مي گذشتيم ،آن پسر قوي هيکل ته کلاس را ديدم در حاليکه خودم زن داشتم ،سيگار مي کشيدم و کچل شده بودم!!![نیشخند] " دکتر علي شريعتي "