ســـــال نـــــــــــــو مبـــــارک

 

سال و فال و حال و مال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش

اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام

"حافظ شیرازی"

/ 23 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زهرا

سلاااااااام کوووووووووووووووووووه منننننننننننننننننننننن[بغل][بغل][بغل][بغل] به قولی که داده بودم عمل کردم . تا از دروازه قران رد شدیم سرمو از ماشین آوردم بیرون داد زدم سلام کوه مننننننن خیلی شهرتون خوشگله[بغل][قلب][بغل]

آرام

سلام دوست خوبم سال نو مبارک [گل]

زهرا

سلام کوه مننننننننننننننننننننننن[بغل] خوبی عزیزممممممممممممممممممممم؟

اوای باران

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ، خیال از سه چیز خود را نگهدار : افسوس ، فریاد ، نفرین کردن سه چیز را بکار بگیر : عقل ، همت ، صبر اما سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم و سه چیز را هیچوقت فراموش نکن : خدا ، مرگ ، دوست

اوای باران

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ، خیال از سه چیز خود را نگهدار : افسوس ، فریاد ، نفرین کردن سه چیز را بکار بگیر : عقل ، همت ، صبر اما سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم و سه چیز را هیچوقت فراموش نکن : خدا ، مرگ ، دوست

انسان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

خسرو پيري

با سلام امیدوارم عید باشکوفه هایش ، بهار با گلهایش .سال نو با امیدهایش بر تو ای عزیزترین مبارک باشد . از تأ خيرم پوزش مي طلبم .[گل][گل][گل][گل]