تعجـب خداونـــد از بنـدگانش

 خداوند می فرماید: از پنج کار بندگانم در عجب هستم...

  1. دوران جوانی را در آرزوی بزرگ شدن به سر می برید و دوران بزرگسالی را در حسرت بازگشت به کودکی میگذرانید!
  2. سلامتی خود را فدای مال اندوزی می کنید، پس از آن تمام دارایی خود را صرف بازیابی سلامتی می کنید!
  3. به قدری نگران آینده هستید که حال را فراموش کرده، در حالی که نه حال را دارید و نه آینده را!
  4. طوری زندگی می کنید که گوئی هرگز نخواهید مرد، در حالی که پس از مرگ گورهای شما گرد و غبار در بر می گیرد که گوئی هر گز نبوده اید!
  5. قلب دیگران را در لحظه ای با گفتارتان مجروح می کنید و برای التیام بخشیدن آن سال ها وقت صرف می کنید!
/ 2 نظر / 16 بازدید
ava

سلام.وب جالبی داری.ممنون که لینکم کردی.من از این به بعد همیشه بت سر میزنم. [قلب]