شــروعی دوبـاره...

یاد من باشد فردا دم صبح
جور دیگر باشم
بد نگویم به هوا، آب، زمین
مهربان باشم، با مردم شهر
و فراموش کنم، هر چه گذشت
خانه ی دل، بتکانم ازغم
و به دستمالی از جنس گذشت،
بزدایم دیگر،تار کدورت، از دل
مشت را باز کنم، تا که دستی گردد
و به لبخندی خوش
دست در دست زمان بگذارم
یاد من باشد فردا دم صبح
به نسیم از سر صدق، سلامی بدهم
و به انگشت نخی خواهم بست
تا فراموش، نگردد فردا
زندگی شیرین است، زندگی باید کرد
گرچه دیر است ولی
کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم، شاید
به سلامت ز سفر برگردد
بذر امید بکارم، در دل
لحظه را در یابم
من به بازار محبت بروم فردا صبح
مهربانی خودم، عرضه کنم
یک بغل عشق از آنجا بخرم
یاد من باشد فردا حتما
به سلامی، دل همسایه ی خود شاد کنم
بگذرم از سر تقصیر رفیق ، بنشینم دم در
چشم بر کوچه بدوزم با شوق
تا که شاید برسد همسفری، ببرد این دل مارا با خود
و بدانم دیگر قهر هم چیز بدیست
یاد من باشد فردا حتما
باور این را بکنم، که دگر فرصت نیست
و بدانم که اگر دیر کنم، مهلتی نیست مرا
و بدانم که شبی خواهم رفت
و شبی هست، که نیست، پس از آن فردایی

"فریدون مشیری"


/ 25 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی

آدمی تنھا زمانی دربند رویدادھای روزمره نخواھد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنھا در حال پرواز باشد به منم سر بزن خوشحال میشم نظر هم بدی خوب خوبه

انسان

سلام...کجای دائم نیستی[قلب][گل][قلب]

زهرا

سلام کوه من[گل] سلااااااااااااااااااااااااااااااااام[قلب] خوبی عزیزم ؟ دلم برات تنگ شده بود میام میبینم نیستی دلم میگیره اما اینبار گفتم عرض ارادت خودمو خدمتتون برسونم ... هرجاهستی خوش باشی و در پناه حق[قلب][بغل][ماچ]

عسل فومنی

جا نزن تلاشتو کن زندگی ارزش جنگیدن رو داره سپر تو در برابر زندگی همین جسارت دلیرانست بذا همه بهت بخندن،نترس تو یه پشتوانه محکم داری اصن اینا کار خودشه شک نکن بیدار شو،اراده کن و با لبخندی زیرکانه به سختی های مسیرت سلام کن.. "اندرین جا می تراش و می خراش تادم آخر دمی فارغ مباش دوست دارد دوست این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی"

زهرا

سلام کوه من[گل] تولد امام رضای خوبمون مبارک باشه ... الهی سلامت باشی هر جا که هستی[هورا][هورا][هورا][گل][قلب]

زهرا

سلام بر کوه من[قلب] خوبی عزیزم ؟ پاییزت مبارک باشه[بغل]

زهرا

سلام به کوه استوارم[گل] خوبی عزیز ؟ معلومه حسابی مشغولی در پناه خدا باشی[گل]

زهرا

سلام التماس دعا... مریض های زیادی محتاج دعای تو هستند . یا علی[گل]

انسان

سلاااااااااااااام کجایی خوبی عزیز[گل]