تسـت هـوش

از طریق لینک زیر میتونید IQ خودتون رو بسنجید:

http://www.quickiqtest.net

--------------------------------------------------------------------------------

* این تست حدودا 15 نا 20 دقیقه وقت لازم داره. گفتم همین الان بگم که اگه وقت ندارید سراغش نریدنیشخند و بذارید برا ایام بیکاریلبخند

* من که جزء نوابغ به حساب میاماز خود راضیمژهزبان


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13315110))</script>)