هـــرکی یه آرزویی داره دیـگه...

بعضی اوقات هست که از وضعیتی که داریم ناراضی هستیم و کلی گله و شکایت میکنیم. ولی اگر یه کم به افرادی که سطح پایین تری از آسایش و آرامش رو تو زندگی دارن فکر کنیم میبینیم که چقدر خدا به ما لطف داشته و چه وضعیت خوبی داریم. افرادی هستند که حتی آرزوی وضعیت کنونی ما رو هم نمیتونن داشته باشن.

================================


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13925556))</script>)

خدایـــا...

خدایا...

کمکم کن دیرتر برنجم،

زودتر ببخشم،

کمتر قضاوت کنم،

و بیشتر فرصت دهم.(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13861248))</script>)

بشنـــــو ایـن نکتـــــــه...

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد

حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13832955))</script>)